Vergoed of niet?

Zorg die door de huisarts, praktijkondersteuner of assistente in de praktijk wordt
geleverd wordt volledig vergoed via uw zorgverzekeraar en gaat ook niet van uw eigen risico af.

Kosten die wel aanspraak maken op uw eigen risico:

-voorgeschreven (nieuwe) medicijnen

-ziekenhuisbezoek (rontgenfoto's, specialist, EHBO)

-laboratoriumonderzoek (zowel door huisarts als door specialist aangevraagd)

-bezoek aan diagnostische centra voor beeldvormend onderzoek (rontgenfoto, echo, CT, MRI, fietstest, etc.)

-Stoppen met roken behandeling wordt in 2017 vergoed vanuit de basisverzekering. Deze behandeling gaat wel van uw eigen risico af.

Kosten die voor uw eigen rekening zijn en niet via uw zorgverzekeraar vergoed worden:

- niet verschijnen op een afspraak. Er kan altijd iets tussendoor komen bij een geplande afspraak. Laat ons dit weten! Wij brengen u dan geen nota in rekening. 
afspraken met de POH somatiek of POH GGZ dient u de dag voor de afspraak af te zeggen.

 

Meskers Footer Logo

ROBIJNSTRAAT 2B
2332 KE LEIDEN

HUISARTSENPOST LEIDEN, SHR
0900 - 513 80 39
WWW.SHRNET.NL

nhg 90 65 zorgsaam