Afspraak

Alles gaat op afspraak met spoedsituaties als uitzondering
telefoon 336 190 70 s c1

Voor het maken van een afspraak kiest u 2 in het keuzemenu van de telefooncentrale. U krijgt de assistente aan de telefoon. Zij zal u vragen naar de reden van uw komst om zo een goede planning van de dag te kunnen maken. Alle assistentes zijn opgeleid om de ernst en mate van spoed van uw klacht te kunnen inschatten (triage). Er zijn verschillende afspraken mogelijk, zoals het spreekuur van de huisarts, assistente, praktijkondersteuner of avondspreekuur. Het kan ook zijn dat de assistente u een zelfzorgadvies geeft en u verwijst naar www.thuisarts.nl. Het gegeven advies zal geautoriseerd worden door de huisarts.

Meskers Footer Logo

ROBIJNSTRAAT 2B
2332 KE LEIDEN

HUISARTSENPOST LEIDEN, SHR
0900 - 513 80 39
WWW.SHRNET.NL

nhg 90 65 zorgsaam